Idé, grafisk form och mässmonter

BYGGPLATS 8 MÄSSMONTER. Living by Formstark har tagit fram idé, grafisk form och mässmonter för ett projekt, Byggplats 8. Uppdraget var att skapa en monter (med monteryta av 5×5 kvm, alltså 25 kvm) utifrån en mycket begränsad budget för att lansera en blogg inom bygg, bo, lev med hållbart perspektiv. Idéer och önskemål genererade en monter med något […]

Företag

HÅLLBAR INREDNING OCH MILJÖ FÖR FÖRETAG / ARBETSPLATSEN Som inredningskonsult för företag är mitt fokus på att skapa en friskare och mer hållbar inredning och miljö för företag och på arbetsplatsen. En medveten livsstil medför en bättre hälsa och miljö där du och dina medarbetare vistas i. Genom medvetna val och eftertänksamhet kommer man långt.  Många företag […]

Privat

HÅLLBAR INREDNING OCH MILJÖ FÖR HEMMET Som inredningskonsult är mitt fokus på att skapa en friskare och mer hållbar inredning och miljö i hemmet. En medveten livsstil medför en bättre hälsa och miljö där du och din familj vistas i. Genom medvetna val och eftertänksamhet kommer man långt.   Ok, hur känner du dig när du vistas […]

Mötesdesign – NY!

Jag hjälper till att skapa en välkomnande mötesmiljö så att deltagarna känner sig sedda, likaså att föreläsaren känner sig välkommen och trygg vid framförande av en presentation.  Det är viktigt att miljön känns inspirerande. Om det är en trivsam, harmonisk och balanserad miljö innebär det att föreläsare och medarbetare och kommer prestera bättre, trivas bättre och därmed […]