Mötesdesign – NY!

Jag hjälper till att skapa en välkomnande mötesmiljö så att deltagarna känner sig sedda, likaså att föreläsaren känner sig välkommen och trygg vid framförande av en presentation.  Det är viktigt att miljön känns inspirerande. Om det är en trivsam, harmonisk och balanserad miljö innebär det att föreläsare och medarbetare och kommer prestera bättre, trivas bättre och därmed […]